วัดแจ้ง

วัดแจ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ และคาดว่าจะเป็นแรกของจังหวัดอุทัยธานี และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งเป็นศิลปะฝีมือช่างสุโขทัยประมาณปี พ.ศ.1920 ซึ่งเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลาย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์