วัดทุ่งทอง 360 องศา

ข้อมูลทั่วไป

วัดทุ่งทอง ม.1 ต.ทุ่งพง เป็นวัดของชาวมอญอายุราวกว่า 200 ปี เป็นวัดเดียวใน จ.อุทัยธานี ที่โบสถ์และพระประธาน หันไปทาง ทิศตะวันตก โดยสันนิฐานว่า น่าจะเป็นเจตนาของผู้สร้างที่ต้องการให้หันหน้าไปทางเมืองมอญ

มุมมอง Street View 360


บรรยากาศภายในบริเวณวัด

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์