วัดอมฤตวารี

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองน้ำคัน ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์

วัดอมฤตวารี  ก่อตั้งเมื่อ พงศ. ๒๓๒๕ เป็นวัดที่สร้างจากศรัทธาของประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัด ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  เดิมชื่อว่า วัดหนองน้ำคัน  เพราะตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ซึ่งมีอาถรรพ์ ใครลงไปอาบน้ำแล้วจะรู้สึกคันตัว ใครนำเอาปลา กุ้ง หอย ที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ไปรับประทานจะเกิดโรคผิวหนัง ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ พระสุนทรมุนี(พุฒ สุทัตตะเถระ)  เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ เห็นว่าชื่อวัดหนองน้ำคันไม่เป็นมงคล จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดอมฤตวารี แปลว่า วัดที่มีน้ำดื่มกินได้ชุ่มชื่นดุจน้ำอมฤต

โบราณสถานที่สำคัญของวัด

อุโบสถหลังเก่า (บูรณะใหม่) สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะของพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีประตูทางเข้าทางเดียว ประตูหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยม ไม่มีซุ้ม ภายในพระอุโบสถมีภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติตอน พระเวสสันดรชาดก เหนือระดับหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมสดับพัดยศ ด้านหลังพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนพิชิตมาร และเรื่องพระยาฉัททันต์ สันนิษฐานว่าพระอุโบสถเคยซ่อมแซมมาแล้วในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเป็นลักษณะและฝีมือช่างประมาณสมัยรัชกาลที่ ๔ ปัจจุบันพระอุโบสถหลังนีัใช้เป็นกุฏิสงฆ์ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังลบเลือนเป็นบางส่วน

เจดีย์ทรงมอญ ๕ องค์  ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยชาวมอญ ได้รับการซ่อมแซม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๔๒ เป็นเจดีย์ทรงมอญ มี ๕ องค์ องค์กลางใหญ่ เจาะซุ้มพระไว้ทั้ง ๔ ทิศ องค์เจดีย์ชั้นแรกทำคล้ายลอมฟาง แล้วสร้างส่วนยอดเป็นเจดีย์ซ้อนขึ้นไป มีเจดีย์รายองค์เล็กล้อมเจดีย์ใหญ่ไว้ทั้ง ๔ มุม รวมเป็น ๕ องค์ เจดีย์ทั้ง ๕  มีปูนปั้นเป็นลวดลายประดับ  ที่คอระฆังทำเป็นบัวแก้ว ปัจจุบันที่เจดีย์องค์ใหญ่ได้สร้างซุ้มประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อจ้อย   (อดีตเจ้าอาวาส) เพิ่มขึ้นภายหลัง เจดีย์แบบลอมฟางศิลปะมอญแบบนี้ยังมีที่วัดใหญ่ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง อีกแห่งหนึ่ง ฝีมือการสร้างสวยงามมากนับว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่ายิ่ง

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์