วัดใหญ่ 360 องศา

ข้อมูลทั่วไป

วัดใหญ่ ตั้งอยู่บ้านเก่า เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน ตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหรือ ติดต่อกับ ทางเกวียน ทิศใต้ ติดต่อกับ ลำคลอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางเกวียน

มุมมอง Street View 360


บรรยากาศภายในบริเวณวัด

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์