วัดป่าช้า 360 องศา

ข้อมูลทั่วไป

วัดป่าช้า สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2530 เดิมที่ตั้งวัดเป็นป่าช้าฝังและเผาศพชาวบ้าน มีโบสถ์ และเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเน้นลายปูนปั้นหน้าโบสถ์ที่สวยงาม มีคำภีร์โบราณและสมุดข่อยตำรายาไทยโบราณจำนวนมาก หลวงปู่แสงอุปสมบทในปี พ.ศ. 2427 หลวงปู่แสงได้แสวงหาความรู้หลายอย่าง เช่น คาถาวิชาขมังเวช หลวงปู่แสงเรียนหลายสำนักตลอดจนการหายาสมุนไพรไว้รักษาโรค
ต่อมาเมื่อหลวงปู่แสงมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถนั่งทางในหรือที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานได้แล้วท่านมองเห็นว่า บริเวณป่าช้าแห่งนี้มีผู้มีบุญมาอาศัยอยู่ ท่านจึงสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นราวปี พ.ศ. 2443 และสร้างโบสถ์ราวปี พ.ศ. 2466 ขอวิสุงคามสีมาปี พ.ศ. 2469 และมีชื่อเรียกว่า วัดป่าช้า ต่อมาเมื่อหลวงปู่แสงมรณภาพลง ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวิหารไว้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

มุมมอง Street View 360


บรรยากาศภายในบริเวณวัด

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์