วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) 360 องศา

ข้อมูลทั่วไป

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) 360 องศา

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม [มะ-นี-สะ-ถิด-กะ-ปิด-ถา-ราม หรือ มะ-นี-สะ-ถิด-กะ-ปิด-ตะ-ถา-ราม] เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี


มุมมอง Street View 360


บรรยากาศภายในบริเวณวัด

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์