วัดบ้านไร่ 360 องศา

ข้อมูลทั่วไป

วัดบ้านไร่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ตามประวัติวัดระบุว่าวัดบ้านไร่ ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2470 โดยนายทา ชาวป่า บริจาคที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ให้สร้างวัดและชาวบ้านพากันเรียกชื่อวัดว่า “วัดบ้านไร่”” ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2472
ศาลาการเปรียญ (หลังเก่า) ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ลักษณะเป็นอาคารโถง โครงสร้างไม้ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 12.40 เมตร ความยาว 26.50 เมตร ยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วมีพาไลโดยรอบมุงกระเบื้องดินเผาแบบหางแหลม หน้าจั่วเป็นแผงไม้กระดานตีแนวตั้งไม่มีลวดลาย เครื่องลำยอง ช่อฟ้าทำเป็นรูปคล้ายแว่นแก้วหรือแว่นเทียน ใบระกา และหางหงส์หล่อซีเมนต์เป็นลายกนกและลายกระจังแบบพื้นถิ่น ด้านหน้าศาลาอยู่ทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันชำรุดผุพังเหลือเฉพาะเสาด้านใน 2 ต้น พื้นศาลาการเปรียญส่วนโถงประธานปูด้วยแผ่นไม้กระดาน ด้านทิศเหนือตลอดแนวเสาพาไลมีการยกพื้นขึ้นเป็นอาสนะสำหรับพระสงฆ์นั่งประกอบพิธีกรรม สูงจากพื้นศาลาซึ่งเป็นส่วนที่นั่งของฆราวาสประมาณ 40 เซนติเมตร เสาศาลาการเปรียญมีจำนวนทั้งหมด 34 ต้น เป็นเสาไม้ โดยเมื่อ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร ได้ดำเนินโครงการบูรณะศาลาการเปรียญ

มุมมอง Street View 360


บรรยากาศภายในบริเวณวัด

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์