อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี

อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี

          พระชนกจักรี มีพระนามเดิมว่านายทองดี เป็นบุตรคนโตของจมื่นมหาสนิท (ทองคำ) ต่อมาได้เป็นพระราชนิกูลปลัดทูลฉลองมหาดไทย ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ กรุงศรีอยุธยา สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ถือกำเนิดที่บ้านอุไทธานี เมืองอุไทธานี หรือจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน

ภายหลังย้ายไปอยู่กรุงศรีอยุธยารับราชการจนได้ตำแหน่งเป็นพระอักษรสุนทรศาสตร์ เสมียนตรากรมมหาดไทย  มีหน้าที่ร่างพระราชสาสน์ตราและรักษาพระราชลัญจกร (ตราประจำพระเจ้าแผ่นดิน) พระอักษรสุนทรศาสตร์ แต่งงานกับคุณดาวเรือง หลานสาวพระยาอภัยราชา สมุหนายก มีบุตรธิดา 5 คน คนแรกเป็นหญิง ชื่อ สา คนรองเป็นชายชื่อ ราม คนที่สามเป็นหญิง ชื่อ แก้ว คนที่สี่และ ห้าเป็นชาย ชื่อ ทองด้วง และ บุญมา ต่อมาพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรง พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ได้นำบรรดาศักดิ์สุดท้ายพระบิดา คือ “พระยาจักรีศรีองค์รักษ์ ” มาใช้เป็นชื่อราชวงศ์จักรี และได้สถาปนาพระอัฐิพระบิดาขึ้นเป็น “สมเด็จพระชนกาธิบดี” ใน พ.ศ.2338

จังหวัดอุทัยธานีได้สร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถบนยอดเขาแก้ว(เขาสะแกกรัง) บ้านสะแกกรัง ซึ่งเป็นสถานที่เกิดไว๎เป็นอนุสรณ์ แล้วเสร็จในปี 2522 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระวิสูตรพระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 ปัจจุบันรูปพลับพลาจัตุรมุขหน้าบรรณศาลาตราจักรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถบนยอดเขาแก้ว ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์