เข้าร่วมประชุมแนวทางการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี

เข้าร่วมประชุมแนวทางการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแลแะสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และมีกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดอุทัยธานี

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์