ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ กลุ่ม4 วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ กลุ่ม4 วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งทัศนศึกษา นมัสการพระธาตุวัดตลุกหิน ชมฟอสซิลไม้ ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังทับไทร ชมวิวหอชมดาว บ้านเขาดิน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ บ้านเนินสมอ ชมบึงสีไฟ และกราบไหว้หลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดพิจิตร วันเดียวหลายสถานที่ เจ้าภาพเยี่ยมมากค่ะ

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์