เมืองโบราณเมืองการุ้ง

เมืองโบราณการุ้ง อยู่ในตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ พื้นที่เป็นที่ราบ ตัวเมืองเป็นรูปวงรี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐๐ เมตร คูเมืองชั้นเดียว กว้างประมาณ ๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๓ เมตร คันดินกว้างประมาณ ๖ เมตร สูงจากระดับพื้นดินภายในเมืองประมาณ ๑ เมตร

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ได้แก่ ระฆังหิน สระน้ำโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป ขวานหิน เครื่องประดับ เรือขุดโบราณทำจากไม้ทั้งต้น เศษภาชนะดินเผา และซากเจดีย์ อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองห่างออกไปประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่

http://www.dooasia.com/siam/oldcity/uthaithani4.shtml
Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์