เมืองโบราณบ้านด้าย คูเมืองหนองขาหย่าง

เมืองโบราณบ้านคูเมือง อยู่ในตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง ลักษณะตัวเมืองเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐๐ เมตร มีคูน้ำคันดินสองชั้น คันดินครึ่งวงกลม กว้างประมาณ ๒๐ เมตร ขอบคันดินลาดเอียงเป็นท้องกะทะ คูน้ำตื้นเขิน

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบได้แก่ ระฆังหินจำนวนหลายใบ หินบดยา พระพิมพ์ดินเผา พระพิมพ์เนื้อสำริด แจกันดินเผา ขวานหินขัด เศษเครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาดินเผา รูปกวางหมอบเหลียวหลัง และซากเจดีย์

เมืองโบราณบ้านด้าย อยู่ในตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง ฯ ลักษณะตัวเมืองเป็นรูปวงรี มีแม่น้ำล้อม กว้างประมาณ ๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร พื้นที่ภายในคูเมืองประมาณ ๘๐ ไร่ มีคูน้ำคันดินเป็นขอบเขตเมืองโดยรอบ มีสระน้ำโบราณพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา อยู่ในสภาพใช้การได้

http://www.dooasia.com/siam/oldcity/uthaithani4.shtml
Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์