เมืองโบราณบึงคอกช้าง

 เมืองโบราณบึงคอกช้าง อยู่ในตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ตัวเมืองโบราณตั้งอยู่ในป่า คูเมืองกว้างประมาณ ๒๐ เมตร เนินดินสูงประมาณ ๗ เมตร มีกำแพงดินล้อมรอบประตูเข้าเมืองทั้งสี่ทิศ ริมประตูเมืองมีสระน้ำ เฉพาะด้านทิศตะวันออกมีคูน้ำอีกชั้นหนึ่ง สันนิษฐานว่าขุดเพื่อเชื่อมโยงกับลำห้วยทางด้านตะวันออก เพื่อให้น้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในคูเมืองและกักเก็บน้ำไว้ใช้

  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบได้แก่ อิฐขนาดใหญ่ขนาด ๑๘ x ๔๑ x ๙ เซนติเมตร เครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อ ไหสีดำและสีน้ำตาล ทั้งหนาและบาง เครื่องมือโลหะประเภทใบมีด ใบหอก ทำด้วยเหล็ก เครื่องประดับ ลูกปัดสีต่าง ๆ ห่วงดีบุก และศิลาจารึกเป็นภาษาปัลลวะสมัยทวารวดี

http://www.dooasia.com/siam/oldcity/uthaithani4.shtml
Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์