วัดใหม่จันทาราม

วัดใหม่จันทาราม

วัดใหม่จันทาราม ตั้งอยู่บนถนนสายณรงค์วิถี ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แต่เดิมเป็นวัดร้างมีนามว่า วัดใหม่จันทาราม แต่ชาวบ้านนิยม เรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่

อุโบสถ

อุโบสถของวัดนี้ ได้รับการซ่อมแซมถึงสองครั้ง ครั้งแรกในปีพ.ศ.2525(ฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์) ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์เป็นพระประธาน พระพุทธรูปองค์นี้มีความประมาณ 5 เมตร

โดยรอบผนังของอุโบสถมีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์ปรินิพพาน โดยเริ่มจาก       ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพหมอชีวกบอกข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

ทิศเหนือเป็นภาพพระอานนท์มาสักการะพระบรมศพ

ส่วนตอนบนของผนังทั้งสี่ด้านเป็นรูปดอกมณฑาทิพย์กลาดเกลื่อน เปรียบดังสรวงสวรรค์ ลักษณะการเขียนเป็นช่างฝีมือโบราณ สีที่ใช้ยังไม่ลบเลือนแต่ตอนล่างปูนผุกร่อนสีลบเลือนไปบ้าง

พื้นเป็นแผ่นปูนขัดมันขนาดประมาณ 10 x 10 นิ้ว แต่ละแผ่นลงสีฝุ่นเลียนแบบให้มองดูคล้ายหินอ่อน ภายในอุโบสถแสดงให้เห็นอิทธิพลของศิลปะตะวันตก ที่ผู้สร้างผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน ซุ้มประตูตกแต่งเป็นลักษณะโค้งมนไร้ลวดลาย เสาหน้าอุโบสถมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 8 เหลี่ยม      หน้าบันใช้จานเบญจรงค์ประกอบทำเป็นรูปดอกไม้แต่งเติมสีเป็นก้าน,ใบ,สวยสด

ด้านข้างหน้าบันแสดงให้เห็นเป็นศิลปะจีน มีรูปมังกรข้างละ 1 ตัว (สันนิษฐานว่าผู้สร้างคงจะเป็นคนจีน)

ใบเสมาเป็นของเดิม สร้างเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมก่อฐานเป็นองค์สี่เหลี่ยมหลายชั้น

อุโบสถวัดนี้แม้จะบูรณะใหม่ถึง 2ครั้งแล้ว แต่ก็ยังรักษารูปแบบเดิมได้อย่างครบถ้วน นับเป็นโบราณสถานที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนได้เคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์