วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม นับเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานประมาณ พ.ศ.2300 เดิมมีนามว่า วัดท่าซุงเพราะตั้งอยู่ริมน้ำสะแกกรังมีท่าน้ำเป็นที่ขนพทรุดโทรมลงทั้งอุโบสถ,วิหารและศาลาการเปรียญใช้การไม่ได้เลยในปี พ.ศ.2520 พระสุธรรมยานเถระ (วีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยพยายามรักษารูปเดิมและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลังเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 วัดนี้ตั้งอยู่ที่หมู่1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีถนนสายอุทัยธานีมโนรมย์ผ่านระยะทางห่างจากตัวเมืองอุทัยธานี ประมาณ 7 ก.ม. ห่างจากอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประมาณ 4 ก.ม.ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้าน เข้าใจว่าเขียนในสมัยหลังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิหารมีพระปูนปั้นฝีมือพองาม มีหน้าบันจำหลักลายไม้ทำเป็นขอบด้านหน้าตรงวัดท่าซุง มีปูชณียสถานใหม่ ซึ่งสร้างโดยพระธรรมยานเถระเป็นพุทธาวาสที่มีบริเวณกว้างขวางน่าชมมากอุโบสถใหม่ สร้างได้วิจิตรงดงามมากภายในประดับตกแต่งด้วยศิลปะแบบใหม่ บานหน้าต่างและประตูด้านในเป็นภาพเขียนเทพยดา โดยรอบมีกำแพงแก้ว ศาลา 2 ไร่, ศาลา 6 ไร่ , กุฏิและที่พักสำหรับพุทธศาสนิกชน ผู้มีศรัทธาต่อบวรพุทธศาสนามาพักเข้าวิปัสสนากรรมฐาน และประกอบกิจธุระทางศาสนาที่วัดและอื่นๆ อีกมากมาย พิธีกรรมที่มีคนนับถือศรัทธามากของวัดนี้ คือ พิธีเป่ายันต์เกาะเพชร จะมีประชาชนจากทุกสารทิศมาร่วมพิธีมากมายจนการจราจรติดขัด ใครมาทีหลังต้องจอดรถห่างจากวัดถึง 4-5 กิโลเมตรก็ยอมเดินเท้าเข้าไปจนถึงโรงพิธี เพราะทุกคนผู้มาร่วมงานมีความเชื่อว่าถ้าได้เข้าพิธีแล้วจะไม่ตายโหง,ไม่ถูกคุณ,ไม่ต้องสัตว์พิษ ฯลฯ

งานนี้และงานอื่นๆของวัดนี้มีผลพลอยได้ทำให้ชาวจังหวัดอุทัยธานีมีเศรษฐกิจดีขึ้นและทำให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทางไปมาก็สะดวกสบายจึงนับได้ว่า วัดจันทาราม เป็นวัดที่น่าเยี่ยมชม และสักการะเป็นอย่างยิ่ง

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์