วัดหลวงราชาวาส

วัดหลวงราชาวาส
ที่อยู่: 95 ถนนท่าช้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000