ไหสี่หู (สมัยรัตนโกสินทร์)

ไหสี่หู เป็นโบราณวัตถุ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงรีป่องออก ค่อนมาทางด้านบน ส่วนที่ป่องออกมาจะมีหูสี่หู ติดอยู่ ลักษณะของหู จะเป็นเส้นทรงกลม โค้งงอเป็นรูปวงรีติดอยู่ ทำจากดินเหนียวเผา และเคลือบเงา คาดว่าเป็นโบราณวัตถุสมัยกรุงสุโขทัย ตอนปลาย อายุประมาณ ๔๐๐ กว่าปี สถานที่ขุดพบ อยู่ที่หมู่ ๘ บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ซึ่ง เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อำเภอห้วยคต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง จังหวัดอุทัยธานี

http://zoo1155.blogspot.com/