ประวัติกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง ในจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง ในจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติหมู่บ้าน บ้านไร่

ที่ตั้งหมู่บ้าน

หมู่บ้าน บ้านไร่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่มีเขตติดต่อกับอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเส้นทางติดต่อสาย อู่ทอง – บ้านไร่ หมู่บ้านหางอยู่จากอำเภอด่านช้างประมาณ 40 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ 92 กิโลเมตร

ประวัติที่ตั้งฐาน

ชาวบ้านในหมู่บ้าน บ้านไร่เล่าสืบต่อกันว่า บรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองเวียนจันทร์นานนับร้อยปี โดยสมัยรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยอยู่ที่อำเภอเดิมบางนาบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วต่อมาได้อพยพตั้งถิ่นฐานในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเริ่มมาตั้งถิ่นในปี พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นปีที่ได้ทำการสร้างวัดประจำหมู่บ้าน

ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านไร่เรียกตนเองว่า ลาวเวียง ปัจจุบัน (พ.ศ.2541)รูปแบบบ้านเรือนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนไม้ มีใต้ถุนสูงแต่ในเขตชุมชนที่ติดถนนใหญ่หรือเส้นทางหลวงในตลาดจะปลูกเป็นบ้านแบบสมัยใหม่ด้วยอิฐด้วยปูนไม่มีใต้ถุนชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ปลูกอ้อย ปลูกผัก ปลูกผลไม้ปลูกต้นหมากปลูกข้าวเจ้า ปลูกข้าวเหนียว เป็นต้น