วัดผาทั่ง

 วัดผาทั่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วัดผาทั่ง ก่อตั้งในปีใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำเชิงสะพานเข้าหมู่บ้าน ซึ่งคับแคบ และเป็นที่ลุ่ม ทำให้น้ำท่วมอยู่เรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2471 ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันย้ายวัดไปอยู่ที่วัดผาทั่ง

สิ่งสำคัญภายในวัด  หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานกลางแจ้ง ปางประธานพร หน้าตักกว้าง 23 เมตร สูง 52 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย สร้างเมื่อปี 2532-2540 โดยคณะศิษยานุศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังษี) และชาวบ้านรวมกันสร้างขึ้น และในอาคารใต้ฐานหลวงพ่อโต ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โต หลวงปู่ทวด หลวงปู่ศุข ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้สักการะบูชาอีกด้วย 

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์